Elke instelling die dierproeven wil doen moet voor elk project een vergunning aanvragen bij de CCD. Een project kan bestaan uit één of meerdere dierproeven en heeft een maximale geldigheid van vijf jaar. De instelling mag alleen een project met dierproeven uitvoeren vanaf het moment dat de CCD daar een projectvergunning voor heeft verleend. 

Op deze pagina vindt u de benodigde formulieren en de toelichting daarop. De afgelopen tijd zijn op een aantal formulieren naar aanleiding van vragen en opmerkingen vanuit het werkveld kleine aanpassingen gedaan. Dit maakt de formulieren gebruiksvriendelijker. De opzet van de formulieren is daarmee niet wezenlijk veranderd. De formulieren zijn beveiligd zodat er geen wijzigingen aangebracht kunnen worden in de vragen en de opzet van het formulier omdat daarmee de aanvraag ongeldig zou worden. Daardoor is het niet mogelijk om de tekst te werken met 'track changes'. Wel is het mogelijk om tekst in te voeren en daar commentaar op te geven en verschillende kleuren te gebruiken in de ingevoerde tekst.

Per post indienen

Het aanvraagformulier moet per post opgestuurd te worden omdat een orginele ('natte') handtekening nodig is. Heeft u al een aanvraagnummer? Vermeld dit dan duidelijk bij alle correspondentie.

De bijlagen kunnen digitaal ingediend worden. Dit kan via een zogenaamde WebFTP-verbinding. Het adres (sinds 21 september 2015) om aanvragen digitaal in te dienen is https://avd.webftp.dictu.nl

Een instructie om een aanvraag via de WebFTP-verbinding in te dienen vindt u hier. U heeft hier inloggegevens voor nodig. Heeft u die nog niet? Neem dan contact op met ons.

Aanvragers die de documenten digitaal indienen, wordt verzocht het aanvraagnummer te vermelden als dat al bekend is. Dit kan door in de naam van het document het aanvraagnummer op te nemen. Door bij digitale indiening ook het aanvraagformulier toe te voegen, is duidelijk bij welke aanvraag de formulieren horen. Het ondertekende aanvraagformulier moet nog wel per post worden verstuurd omdat daarop een originele ('natte') handtekening nodig is. Ook verzoekt de CCD om alle documenten één voor één op te sturen met ieder formulier als apart bestand, in plaats van één document met daarin alle formulieren.

In de loop van dit jaar gaat de CCD werken met E-herkenning. Vanaf dat moment kunnen alle aanvragen digitaal ingediend worden. Tot die tijd dient gebruik gemaakt te worden van de formulieren zoals ze hier op de website te vinden zijn. Andere formulieren worden niet in behandeling genomen.

Hoe aanvragen?

Aanvragen voor projectvergunningen kunnen voorlopig op twee manieren bij de CCD worden ingediend:

  •  direct bij de CCD, de CCD vraagt een Dierexperimentencommissie (DEC) om advies
  • vergezeld van een advies van de 'eigen' DEC

De CCD heeft de wettelijke mogelijkheid om zelf een DEC te selecteren die gevraagd wordt advies uit te brengen over een vergunningaanvraag. Van die mogelijkheid zal de CCD in de beginfase zeer terughoudend gebruik maken. Het advies van de DEC is zwaarwegend. De CCD heeft haar eigen deskundigheid in huis en houdt bij de beoordeling van aanvragen haar eigen verantwoordelijkheid. Hiermee wordt de onpartijdigheid gewaarborgd.