Wilt u dierproeven uitvoeren? Dan heeft u een instellingsvergunning nodig van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ook heeft u voor elk afzonderlijk project met dierproeven een projectvergunning nodig. Die vraagt u aan bij de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). In uitzonderlijke gevallen is een spoedprocedure mogelijk. Bijvoorbeeld bij een epidemie.

Aanvraag projectvergunning dierproef bij CCD per post

Voor elk project met dierproeven is een aparte projectvergunning nodig. Aanvragen van een vergunning kan met het Aanvraagformulier projectvergunning van de CCD. Het ingevulde formulier moet u per post opsturen omdat een originele (‘natte’) handtekening nodig is. U kunt een vergunning aanvragen voor maximaal 5 jaar.

Wilt u niet zelf een vergunning aanvragen? Dan kunt u ook iemand machtigen om een projectvergunning aan te vragen. Dit doet u met het formulier Melding machtiging.

Verplichte bijlagen aanvraag dierproef

Bij uw aanvraag voor een projectvergunning horen 2 verplichte bijlagen:

  1. Bijlage beschrijving dierproeven: per type dierproef moet u een apart bijlage invullen en meesturen;
  2. Format niet-technische samenvatting (NTS): publiekssamenvatting van uw project met dierproeven.

Hoe u uw aanvraag en de 2 bijlagen moet invullen, beschrijft de Toelichting invullen formulieren aanvraag projectvergunning.

Bijlagen aanvraag projectvergunning digitaal aanleveren

Bij uw aanvraag voor een projectvergunning kunt u wel digitaal bijlagen aanleveren. Hiervoor heeft u inloggegevens nodig. Heeft u deze nog niet? Dan kunt u contact opnemen met de CCD.

Uitleg over het digitaal versturen van documenten staat in de Instructie NetFTP.

Helder formuleren aanvraag vergunning dierproef

Een aanvraag voor een projectvergunning voor dierproeven helder en navolgbaar opstellen. Daarbij helpt de Handreiking Invulling definitie project.

Spoedprocedure projectvergunning dierproef

In uitzonderlijke gevallen is een spoedprocedure mogelijk bij het aanvragen van een projectvergunning. In het geval van calamiteiten: zoals een epidemie of ramp. Of als een proef meer dan verwacht ongerief oplevert bij proefdieren en eerder stoppen van het onderzoek voor nog meer ongerief zorgt.

In een spoedprocedure beslist de CCD binnen 10 werkdagen over een aanvraag. Lees verder in het Besluit spoedprocedure.

Aanvraag instellingsvergunning dierproeven bij NVWA

Om dierproeven te mogen doen is een instellingsvergunning nodig. Ook fokbedrijven voor proefdieren hebben een instellingsvergunning nodig. Een instellingsvergunning aanvragen kan bij de NVWA. Stuur daarvoor een e-mail naar: chd@nvwa.nl.

Ook moet elke fokker, leverancier en gebruiker van proefdieren een Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) [link naar pagina Instantie voor Dierenwelzijn (IvD)] instellen. Op de website van de NVWA staan de eisen aan instellingen voor dierproeven.