Tarieven voor aanvragen projectvergunning dierproef

Tarieven aanvragen projectvergunning dierproef

De CCD streeft naar een kostendekkende bedrijfsvoering. Daartoe worden de tarieven jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Voor 2021 gelden vanaf 1 januari de onderstaande tarieven.

Categorie

Tarief

Een eenvoudige aanvraag dierproeven

€ 889,-

Een projectaanvraag dierproeven met 1 bijlage

€ 1.397,-

Een projectaanvraag dierproeven met 2 bijlagen

€ 1.673,-

Een projectaanvraag dierproeven met 3 bijlagen

€ 1.952,-

Etc. voor elke nieuwe bijlage

+ € 155,-

Wijzigingen betreffende

Eén bijlage dierproef in het project

€ 889,-

Twee of meer bijlagen dierproeven in het project

€ 1.397,-

Een eenvoudige dierproef moet voldoen aan 4 voorwaarden:

  • gebruikt 1 diersoort of stam
  • alle dieren ondergaan dezelfde handelingen
  • alle dieren ondergaan hetzelfde ongerief: licht of terminaal
  • is niet onderverdeeld in subproeven met verschillende doelstellingen

CCD behandelt aanvraag na betalen factuur

Heeft u uw aanvraag voor een projectvergunning ingediend? Dan krijgt u een factuur van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). In principe is uw aanvraag niet volledig zolang de leges niet zijn betaald. Om aanvragers tegemoet te komen neemt de CCD een aanvraag wel meteen in behandeling wanneer de factuur verstuurd is. Het besluit van de CCD wordt echter pas verstuurd nadat u de factuur heeft betaald.

Indien de aanvraag wordt ingetrokken of het aantal bijlages wordt verminderd, vindt er geen restitutie plaats.

Kosten instellingsvergunning dierproeven

De kosten voor een instellingsvergunning vindt u op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).