€ 1.285 kost een projectvergunning met 1 bijlage. Voor ingewikkelde dierproeven betaalt u meer. Dat geldt ook voor wijzigingsverzoeken van bestaande dierproeven. De tarieven gelden sinds 1 januari 2018.

Kosten projectvergunning dierproef

Het behandelen van de aanvraag met meerdere bijlagen kost meer tijd. Het aantal bijlagen bepaalt het tarief:

  • 1 bijlage: € 1.285
  • 2 bijlagen: € 1.537
  • 3 bijlagen: € 1.791

Heeft uw aanvraag meer dan 3 bijlagen? Dan betaalt u € 1.791 plus € 143 per extra bijlage.

Kosten projectvergunning eenvoudige dierproef

€ 818 kost de vergunning voor een eenvoudige dierproef.

Een eenvoudige dierproef moet voldoen aan 4 voorwaarden:

  1. gebruikt 1 diersoort of stam;
  2. alle dieren ondergaan dezelfde handelingen;
  3. alle dieren ondergaan hetzelfde ongerief: licht of terminaal;
  4. is niet onderverdeeld in subproeven met verschillende doelstellingen.

Kosten wijzigingsverzoek vergunning

  • Wijzigingsverzoek gericht op een bijlage dierproeven: € 818,–.
  • Wijzigingsverzoek gericht op meerdere bijlagen dierproeven binnen een project: € 1.285,–.

CCD behandelt aanvraag na betalen factuur

Heeft u uw aanvraag voor een projectvergunning ingediend? Dan krijgt u een factuur van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). In principe is uw aanvraag niet volledig zolang de leges niet zijn betaald. Om aanvragers tegemoet te komen neemt de CCD een aanvraag wel meteen in behandeling wanneer de factuur verstuurd is. Het besluit van de CCD wordt echter pas verstuurd nadat u de factuur heeft betaald.

Kosten instellingsvergunning dierproeven

De kosten voor een instellingsvergunning vindt u op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).