Tarieven voor aanvragen projectvergunning dierproef

Tarieven aanvragen projectvergunning dierproef

De CCD streeft naar een kostendekkende bedrijfsvoering. Daartoe worden de tarieven jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Voor 2020 gelden vanaf 1 januari de onderstaande tarieven. Een overzicht van de tarieven 2021 vindt u in het nieuwsbericht van 26 november.

Eenvoudige aanvraag dierproeven *                 € 884,-

Projectaanvraag dierproeven met 1 bijlage   € 1.389,-

Projectaanvraag dierproeven met 2 bijlagen € 1.662,-

Projectaanvraag dierproeven met 3 bijlagen  € 1.940,-

Voor projectaanvragen dierproeven met meer bijlagen wordt het voorgaande tarief verhoogd met € 154,- per extra bijlage.

*Een eenvoudige dierproef moet voldoen aan 4 voorwaarden:

  • gebruikt 1 diersoort of stam
  • alle dieren ondergaan dezelfde handelingen
  • alle dieren ondergaan hetzelfde ongerief: licht of terminaal
  • is niet onderverdeeld in subproeven met verschillende doelstellingen

Kosten wijzigingsverzoek vergunning

  • Wijziging voor een dierproef in het project € 884,–.
  • Wijziging voor meerdere dierproeven in het project € 1.389,–.

CCD behandelt aanvraag na betalen factuur

Heeft u uw aanvraag voor een projectvergunning ingediend? Dan krijgt u een factuur van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). In principe is uw aanvraag niet volledig zolang de leges niet zijn betaald. Om aanvragers tegemoet te komen neemt de CCD een aanvraag wel meteen in behandeling wanneer de factuur verstuurd is. Het besluit van de CCD wordt echter pas verstuurd nadat u de factuur heeft betaald.

Kosten instellingsvergunning dierproeven

De kosten voor een instellingsvergunning vindt u op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).