Home

De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) is het centrale orgaan dat in Nederland als enige bevoegd is om vergunningen voor dierproeven te verlenen. 

Twee organisaties

Vanaf 18 december 2014 is de herziene Wet op de dierproeven (Wod) van kracht. Twee organisaties spelen daarbij een belangrijke rol: de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad).

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

Het NCad beschermt dieren die worden gebruikt voor wetenschappelijke onderzoek. Het comité geeft gevraagd en ongevraagd advies om zichtbare verbeteringen tot stand te brengen om dierproeven te Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V's).  Op de website van het NCad vindt u meer informatie over de organisatie en haar werkzaamheden. 

Centrale Commissie Dierproeven

De CCD verleent vergunningen voor dierproeven. Instellingen krijgen alleen een vergunning als er echt geen andere onderzoeksmethoden zijn om de wetenschappelijke vraag te beantwoorden en als het nut en de noodzaak van het onderzoek voldoende opwegen tegen het ongerief voor het dier.

Direct naar

Tweets @ZBOCCD

Volg @ZBOCCD