Verslagen

Verslagen

Op deze pagina vindt u alle verslagen van de CCD:

  • Vergaderverslagen van de CCD. De CCD vergadert af en toe ook met het NCad. Deze verslagen vindt u hier ook.
  • Jaarverslagen
  • Verslagen voorzittersoverleg Dierexperimentencommissies (DEC’s) en CCD
  • Verslagen gebruikersplatform
  • Verslagen Ketenoverleg

Vergaderverslagen

De CCD vergadert iedere drie weken. Tijdens deze vergaderingen bespreken we onder andere de aanvragen voor projectvergunningen. Andere zaken die aan de orde komen zijn: actualiteiten, beleidszaken, communicatie en juridische procedures. Bekijk de vergaderverslagen.

Jaarverslagen

Als zelfstandig bestuursorgaan zijn wij verplicht om verantwoording af te leggen met een jaarverslag. In het jaarverslag staat hoe wij onze rol hebben uitgevoerd rond de wetgeving en de vergunningverlening voor dierproeven. Dit doen wij door kengetallen openbaar te maken zoals het aantal verleende projectvergunningen en afgehandelde juridische zaken. Ieder jaar in maart sturen we het jaarverslag aan het ministerie van LNV en aan de Eerste en Tweede Kamer. Bekijk de jaarverslagen.

Verslagen voorzittersoverleg Dierexperimentencommissies (DEC's) en CCD

De voorzitters van de DEC en de CCD vergaderen twee keer per jaar. Tijdens deze vergadering bespreken ze de samenwerking en vergunningverlening. Bekijk de verslagen DEC voorzittersoverleg.

Verslagen gebruikersplatform

Alle verslagen van het overleg met het gebruikersplatform van de CCD vindt u op de pagina gebruikersplatform onder Documenten. Dit overleg is twee tot drie keer per jaar.

Verslagen ketenoverleg

Alle verslagen van het  Ketenoverleg vindt u op de pagina Ketenoverleg.