Vergaderverslagen

De CCD vergadert eenmaal per drie weken. Van deze bijeenkomsten worden verslagen gemaakt.

Tijdens de vergaderingen worden de aanvragen voor projectvergunningen besproken. Daarnaast komen zaken aan de orde als actualiteiten, beleidszaken, communicatie en juridische procedures.