Vergaderverslagen

De CCD komt gemiddeld een keer per drie weken bij elkaar. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt die u hier op de website kunt vinden.

    Tijdens de vergaderingen worden de aanvragen voor projectvergunningen besproken. Daarnaast komen zaken aan de orde als actualiteiten, beleidszaken, communicatie en juridische procedures.