Op 18 december 2014 is de Europese Richtlijn (2010/63/EU) die betrekking heeft op dierproeven in wetenschappelijk onderzoek, ingevoerd in de nationale wetgeving in Nederland. Een belangrijk gevolg van de nieuwe wetgeving is dat het organisatorische model voor de beoordeling van dierproeven is gewijzigd. Nieuwe taken en bevoegdheden zijn benoemd en belegd. De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) speelt daarbij een belangrijke rol.