Over CCD

De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) kan als enige in Nederland besluiten om vergunningen voor dierproeven te verlenen. Als instelling krijg je alleen een projectvergunning om dierproeven uit te voeren als er echt geen andere onderzoeksmethoden beschikbaar is, om de doelstellingen van het project te behalen. Ook moet het nut en de noodzaak van het onderzoek voldoende opwegen tegen het ongerief voor het dier.

De taken en bevoegdheden van de CCD zijn vastgelegd in de Wet op de Dierproeven (WoD). Deze is in 2014 van kracht geworden na de invoering van een nieuwe Europese richtlijn (2010/63/EU).

Team CCD