Jaarverslag

In het jaarverslag staan kengetallen die de CCD als zelfstandig bestuursorgaan verplicht is om openbaar te maken. Naast deze kengetallen staat in het verslag hoe de CCD invulling heeft gegeven aan haar rol rond de wetgeving en de uitvoering rond vergunningverlening voor dierproeven. Het jaarverslag wordt in maart verstuurd aan het ministerie van LNV en aan de Eerste en Tweede Kamer.