Ketenoverleg

Het ministerie van LNV heeft een adviesbureau gevraagd om het stelsel rondom het vergunningsproces voor proefdieronderzoek te onderzoeken. Eén van de aanbevelingen die uit het rapport ‘Stelselevaluatie vergunningsproces voor proefdieronderzoek’ kwam, is om een regulier breed Ketenoverleg te organiseren. De CCD heeft deze aanbeveling na afstemming met LNV overgenomen. Het eerste verkennende Ketenoverleg heeft in oktober 2023 plaatsgevonden.

Het Ketenoverleg is een platform waarbij van gedachte kan worden gewisseld tussen de stelselpartijen om verbeteringen van werkwijzen en procedures in de ‘keten van vergunningaanvraag en -beoordeling’ voor te stellen. Dat is conform artikel 19, tweede lid, van de kaderwet ZBO, waarbij personen en instellingen voorstellen mogen doen om werkwijzen en procedures vanuit het ZBO te verbeteren. Een ZBO is niet verplicht deze voorstellen over te nemen.