Melding, wijzigingsaanvraag of nieuwe aanvraag dierproef

Aanpassingen in uw onderzoek moet u melden bij de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). Vermindert het welzijn van proefdieren door een aanpassing of wilt u meer dieren gebruiken?  Dan moet u een wijzigingsaanvraag indienen bij de CCD. Verandert een doelstelling van uw project? Dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

Dierenwelzijn gelijk of beter: melding

Past u het onderzoek aan en verbetert daardoor het dierenwelzijn of blijft dit hetzelfde? Dan moet u dit melden bij de CCD. Bij de melding hoort een verklaring van een Instantie voor Dierenwelzijn (IvD). Die gaat in op de gevolgen voor het welzijn van de proefdieren.

Meer informatie over het verschil tussen meldingen en wijzigingen staat in de Toelichting beleidsregels meldingen. Op de website Overheid.nl vindt u de Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’.

Melding bij CCD

Past u het onderzoek aan en verslechtert daardoor het dierenwelzijn of wilt u meer dieren gebruiken? Dan moet u een wijzigingsaanvraag indienen bij de CCD. De CCD neemt hierover binnen 40 werkdagen een besluit. Hiervoor vraagt de commissie altijd aan een Dierexperimentencomissie (DEC) om advies.

Wijzigingsaanvraag bij CCD

Voor een wijzigingsaanvraag gebruikt u het aanvraagformulier projectvergunning. Bij vraag 2.1 geeft u aan dat het om een wijziging gaat. Hoe u het formulier invult, staat in de Toelichting wijzigingsaanvragen.

Andere doelstellingen: nieuwe aanvraag

Verandert u tijdens het onderzoek 1 of meer doelstellingen? Dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen met het aanvraagformulier projectvergunning. Bij vraag 2.1 geeft u aan dat het om een nieuwe aanvraag gaat.