Aanpassen vergunning (melding of wijziging)

Aanpassen vergunning (melding of wijziging)

Doet u in uw lopende onderzoek aanpassingen? Dan moet u dit doorgeven aan de CCD. We maken hierbij een verschil tussen een melding en een wijziging. Neemt het aantal dieren of het cumulatieve ongerief bij uw lopende onderzoek toe? Dan moet u een wijziging indienen.

Melding of wijziging?

Het hangt af van de verandering in uw onderzoek of u een melding of wijziging doet. Dit stemt u eerst af met de Instantie voor Dierenwelzijn van uw instantie. In de beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’ staat precies bij welke aanpassingen u een melding of een wijziging door moet geven. In de toelichting ‘beleidsregels meldingen’ vindt u extra informatie over deze beleidsregels.

In de beslisboom hieronder ziet u wanneer u een melding of een wijziging doet.

Hoe gaat een melding?

Hieronder leest u hoe een melding gaat.

  1. Overleg met de Instantie van Dierenwelzijn (IvD)
    • U overlegt met de IvD van de instelling dat de aanpassing van uw onderzoek een melding is.
    • U doet de melding bij de CCD. Dit doet u op dezelfde manier als een nieuwe aanvraag. U stuurt het aanvraagformulier en de documenten die u aangepast heeft per mail of per post naar de CCD.
  2. CCD verwerkt uw melding
    • U ontvangt binnen 10 werkdagen een bevestiging van uw melding.

Hoe gaat een wijziging?

In het stappenplan hieronder ziet u hoe een wijziging gaat.