Beoordeling achteraf

Beoordeling achteraf

Bij projecten met ernstig ongerief of bij apen moet u voldoen aan bijzondere voorwaarden. Dit staat in de Wet op de dierproeven (Wod). We noemen dit ‘Beoordeling achteraf’.

Wanneer ‘Beoordeling achteraf’

Bij het verlenen van een vergunning beoordelen we een project achteraf bij:

  • ernstig ongerief bij (een deel van) de dieren in het onderzoek;
  • onderzoek waar niet-humane primaten worden gebruikt.

Moet uw project achteraf beoordeeld worden? U stuurt de ‘Beoordeling achteraf’ maximaal 1 jaar nadat uw projectvergunning is afgelopen.

Wat staat er in de ‘Beoordeling achteraf’

U zet de volgende informatie in de ‘Beoordeling achteraf’:

  • of de doelen van het project werden behaald;
  • welke mate van ongerief dat de dieren hadden;
  • hoeveel proefdieren zijn gebruikt;
  • welke soorten proefdieren zijn gebruikt;
  • de ernst van de procedures;
  • welke toepassingen kunnen bijdragen tot het verder in praktijk brengen van de vereiste vervanging, vermindering en verfijning.

‘Beoordeling achteraf’ opsturen

U stuurt het formulier ‘Beoordeling achteraf’ naar ons toe. U vult ook een NTS in. U doet dit digitaal of per post.

Stappenplan ‘Beoordeling achteraf’

Hieronder ziet u het stappenplan voor een 'Beoordeling achteraf'.