Acht nieuwe niet-technische samenvattingen gepubliceerd

In april heeft de CCD acht vergunningaanvragen dierproeven goedgekeurd. De niet-technische samenvattingen (NTS) met informatie over het doel van deze projecten, zijn te vinden op deze website.

Het betreft drie projecten die betrekking hebben op vissen. Eén onderzoek richt zich op hoe vissterfte door gemalen en waterkrachtcentrales kan worden voorkomen (NTS 201547). Een ander onderzoek maakt inzichtelijk welke individuele migratiestromen riviertrekvissen volgen. De uitkomsten  worden gebruikt om dammen en sluizen zo te beheren dat de vissen bij hun migratie  zo min mogelijk barrières tegenkomen (NTS 201541). Het laatste onderzoek met vissen bekijkt of bioflocs (een mengeling van afvaldeeltjes en micro-organismen) bijdragen aan de voeding en darmgezondheid van vissen in vissenkwekerijen (NTS 201544).

Onderzoek met cavia’s moet leiden tot een behandeling bij dove mensen ter voorkoming van aftakeling van de gehoorzenuw. Deze behandeling bestaat nog niet, maar voor dove mensen met een binnenoorimplantaat is het tegengaan van de aftakeling van die gehoorzenuw van groot belang (NTS 201550).

Voor diagnostiek van ziekten bij mens en dier zijn verschillende mogelijkheden. In dit onderzoek wordt met nanabodies uit lama-bloed die kunnen worden geïsoleerd, bekeken of die bruikbaar zijn  voor verschillende toepassing, waar onder  de diagnostiek van ziekten bij mens en dier (NTS 201545).

In dit onderzoek wordt in bloedvaten van ratten  de bijwerkingen van medicijnen op de vaatwand onderzocht: Patiënten met een verstoorde bijnierfunctie zijn afhankelijk van medicijnen om hun hormoonhuishouding te regelen.  De bloedvaten van deze patiënten zijn door bijwerkingen van deze medicijnen minder gezond waardoor zij grotere kans hebben op het ontwikkelen van  hart- en  vaatziekten (NTS 201569).

Ook is een vergunningaanvraag goedgekeurd voor een test die wettelijk vereist is en die beschreven staat in de Europese Pharmacopeia. Het  gaat om een test die aan moet tonen dat een vaccin dat is geproduceerd voor gebruik in mensen geen verontreiniging bevat die de gezondheid schaadt (NTS 201553).

In het laatste project wordt de werkzaamheid en veiligheid van diergeneesmiddelen aangetoond met een zogenaamde bio-equivalentiestudie. Hierbij wordt het testproduct vergeleken met een al geregistreerd product, dat dezelfde actieve stof bevat. De proef wordt uitgevoerd met het kant-en-klare diergeneesmiddel, zoals dat op de markt komt/is. De proef wordt gedaan met dieren die gezond zijn en ook gezond blijven (NTS 201561).

U kunt op de hoogte blijven van de nieuw gepubliceerde  NTS-en door regelmatig deze website te bezoeken.