Dr.ir. M (Marcel) ter Veld

Dr.ir. M (Marcel) ter Veld

Functie
Lid
Werkt bij
Manager Operations & Services bij InnoSer (contract research onderneming)

Marcel: ”Ik kijk er erg naar uit om in het CCD-team het debat te zoeken, om te komen tot breed gedragen besluiten in het proefdieronderzoek. Proefdieronderzoek is op punten noodzakelijk, zowel voor fundamenteel alsook voor meer toegepast of wettelijk vereist onderzoek, waar de belangen zuiver moeten worden gewogen. Nederland is erg sterk in kennis en innovatie, met name in de rode biotech en life sciences. Hierin is overtuigende data nodig voor verdere ontwikkeling van nieuwe initiatieven en dit wordt soms ondersteund met data verkregen met behulp van proefdieren. Ik wil ervoor zorgdragen dat we zowel wetenschappelijke kennis vergroten alsook innovatie versterken als belangrijke pijlers voor onze welvaart, zonder daarmee het welzijn van de proefdieren uit het oog te verliezen. Ik zie uiteraard een paar kansen voor de komende jaren: een vereenvoudiging van de huidige procedures maar bijvoorbeeld ook het uniformeren van gegevens uit het werkveld.”

Hier vindt u een korte cv en de Verklaring van Belangen van Marcel ter Veld