NTS 20198045 De biologische klok in dagdieren: gezondheid behouden in de moderne samenleving

Mensen en andere organismen hebben een biologische klok in de hersenen, om het hele lichaam voor te bereiden op de dag die gaat komen. Voor de gezondheid is het essentieel dat de biologische klok een sterk ritme heeft. In de moderne maatschappij met intercontinentale vluchten, nachtdiensten en de 24-uurs economie wordt het natuurlijke ritme van de biologische klok verstoord. We zijn al veel te weten gekomen over de biologische klok door onderzoek in muizen en ratten.Dit zijn echter nachtdieren, terwijl de mens overdag actief is.

Er is op dit moment nog weinig bekend over de verschillen tussen de biologische klok van nachtdieren en dagdieren. Dit belemmert de vertaling van proefdieronderzoek naar de mens. Door onderzoek te doen naar de biologische klok van dag-actieve dieren, zullen we beter inzicht verkrijgen in de biologische klok van de mens.

Zo kunnen we uitvinden hoe we de biologische klok van de mens kunnen versterken en daarmee het risico op slaapstoornissen, diabetes, kanker, hart- en vaatziekten en depressie verkleinen.

Zodra we gevonden hebben hoe verschillende factoren de biologische klok van dagdieren beïnvloeden, kunnen we deze informatie vertalen naar levensstijladviezen en een voordeliger verlichtingsbeleid van bijvoorbeeld ziekenhuizen. Ook de risico’s van nachtdiensten, intercontinentale vluchten en lichtvervuiling kunnen beter in kaart worden gebracht. Een sterkere biologische klok bevordert gezondheid en verminderd de kans op verscheidene ziektes.

In dit onderzoek wordt gewerkt met Soedanese grasratten en actieve ratten.