De Dierproevenregeling 2014 bepaalt dat bij een aanvraag voor een projectvergunning ook een niet-technische samenvatting (NTS) van het project moet worden ingediend. Deze verplichting vloeit voort uit de Europese Richtlijn 2010/63/EU. Als de CCD een projectvergunning verleent, wordt de NTS op deze website gepubliceerd.

U kunt zoeken naar een NTS door op bovenstaande categorieën te klikken. Dit zijn de categorieën waaronder het onderzoek valt. Een project kan onder meerdere categorieën vallen, in dat geval staat de NTS bij alle categorieën die worden aangegeven in de NTS. U kunt ook bij Documenten zoeken op trefwoord en datum.

Het doel van de NTS is om het publiek te informeren over projecten waarvoor een vergunning is verleend. De NTS moet gepubliceerd worden in de taal van de desbetreffende lidstaat. Daarom is de NTS in het Nederlands met een voor een breed publiek begrijpelijk taalgebruik. Voor het opstellen van de NTS moet gebruik gemaakt worden van het format op deze website. In de Europese Richtlijn staat dat de NTS-en doorzoekbaar moeten zijn. Daarom is het van belang het originele tekstbestand (Word)  per mail aan de CCD sturen.

In de NTS staat het projectvoorstel beschreven. De aantallen dieren die genoemd worden in de NTS zijn een inschatting vooraf van hoeveel dieren nodig zijn in het onderzoek. Dat aantal mag niet zonder toestemming van de CCD overschreden worden. Het is wel mogelijk dat er (veel) minder dieren nodig zijn voor het onderzoek dan vooraf ingeschat.  Bijvoorbeeld omdat het eerste deel van een project niet het gewenste resultaat oplevert en het tweede deel daardoor niet uitgevoerd mag worden. Of doordat er in de tussentijd nieuwe technieken beschikbaar zijn gekomen, die het proefdiergebruik kunnen verminderen. De onderzoeker zal deze nieuwe technieken dan moeten toepassen. De mogelijkheden daarvoor worden per onderliggend dierexperiment beoordeeld door de Instantie voor Dierenwelzijn (IvD).

De NTS is dus geen verantwoording van een uitgevoerd project. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) registreert jaarlijks het gebruik van proefdieren in Nederland en rapporteert daarover in Zo Doende. Deze rapportage geeft een accuraat beeld van hoeveel dierproeven er per jaar plaats vinden in ons land.