Doel NTS

Van elk door de CCD goedgekeurde projectvergunning wordt een zogeheten niet-technische samenvatting gemaakt: een publiekssamenvatting. Dit is wettelijk verplicht. Deze samenvattingen vindt u op deze pagina.

Het doel van een publiekssamenvatting is om het publiek te informeren over projecten waarvoor een vergunning is verleend. In deze samenvattingen vindt u onder meer informatie over het project, maar ook een inschatting van het aantal dieren dat voor het onderzoek nodig is.

Onderzoekers maken vooraf een afweging van het aantal dieren dat zij denken nodig te hebben ten behoeve van het onderzoek. Het ingeschatte aantal mag niet zonder toestemming van de CCD overschreden worden. Andersom kan wel: dat er minder dieren nodig zijn dan van te voren ingeschat. Bijvoorbeeld omdat  het eerste deel van het onderzoek niet datgene oplevert wat vooraf bedacht was en dat deel twee van het onderzoek daarom niet uitgevoerd mag worden.

Ook wanneer er nieuwe technieken beschikbaar tussentijds, die het proefdiergebruik kunnen verminderen, moet dit worden toegepast binnen het bestaande onderzoek. Op deze manier worden innovaties direct gebruikt binnen (bestaand) onderzoek. De mogelijkheden voor het gebruikt van nieuwe technieken wordt per dieronderzoek beoordeeld door de Instantie van Dierwelzijn (IvD).

Een samenvatting of NTS is dus geen verantwoording van een project maar een overzicht van hoe het onderzoeksproject wordt opgezet. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) registreert jaarlijks het gebruik van proefdieren in Nederland en rapporteert daarover in Zo Doende. Deze rapportage geeft een accuraat beeld van hoeveel dierproeven er per jaar plaats vinden in ons land.