NTS 20185189 De effecten van langdurige verhoogde zwaartekracht op fysiologie en gedrag van muizen

Astronauten zijn gezonde en goed getrainde mensen van (vaak) middelbare leeftijd. Tijdens hun verblijf in de ruimte, onder gewichtloze condities, zien we diverse effecten die gerelateerd zijn aan veroudering (o.a. botafbraak, verminderde spiermassa en sterkte, verminderde capaciteit van hart en bloedvaten, afnemende weerstand). Ook zien we in astronauten processen die overeenkomen met het ontwikkelen van suikerziekte en overgewicht. Zwaartekracht, en het wegvallen daarvan heeft dus een effect op diverse onderdelen van het lichaam. Gewichtloosheid is daarom een goed model om, in gezonde mensen, snelle verouderingsprocessen en ontwikkeling van ziekten te bestuderen. Bij verhoogde zwaartekracht is juist het tegengestelde te verwachten. De experimenten die we gaan uitvoeren zijn gericht op het beter begrijpen van de effecten van verhoogde zwaartekracht. In de studie die we hier aanvragen gaan we een speciale muizen-kooi: de MDS (Mouse Drawer System) inzetten om juist verhoogde zwaartekracht te bestuderen. Precies dezelfde kooi is gebruikt in een eerdere studie aan boord van de Space Shuttle en het International Ruimtestation, ISS, waar muizen voor een langere tijd aan gewichtloosheid blootgesteld werden. Met deze muizenstudie willen we een beter inzicht krijgen hoe zwaartekracht, i.e. gewicht, invloed heeft op diverse lichaamsprocessen waardoor we de kennis over het verouderingsproces kunnen verbeteren, om hiermee een bijdrage te kunnen leveren om mensen zo gezond mogelijk oud te laten worden. Hiervoor zullen muizen aan 3 maal de zwaartekracht worden blootgesteld. Na afloop van het experiment zullen de dieren worden gedood en een scala van weefsels, bloed en urine zal worden bestudeerd door een grote groep (internationale) wetenschappers.

Het wetenschappelijk belang van het voorgestelde project is om te onderzoeken en beschrijven hoe zwaartekracht invloed heeft op het gedrag van de muis en zijn fysiologie door interactie van veranderingen van diverse orgaansystemen. Met dit onderzoek, waar we gebruikt maken van een verhoogde zwaartekracht, willen we verouderingsprocessen onderzoeken en mogelijk tegengaan. Dit onderzoek, met muizen, draagt ook bij aan een toekomstige project waarbij we vergelijkbare studies willen doen met mensen die worden blootgesteld aan langdurige verhoogde zwaartekracht.

In dit onderzoek wordt gewerkt met muizen.