Gebruikersplatform

Gebruikersplatform

De CCD is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) voor het verlenen van vergunningen op dierproeven. Een ZBO moet personen en instellingen die met haar te maken hebben de mogelijkheid geven om verbeteringen van werkwijzen en procedures voor te stellen. Dit staat in de kaderwet ZBO’s. Daarom is in 2016 het gebruikersplatform gestart. 

Opzet gebruikersplatform

Bij de start het gebruikersplatform is een document opgesteld waarin de opzet van het platform staat. In dit Document opzet gebruikersplatform CCD staan de doelstelling, taken en werkzaamheden van het gebruikersplatform en wat de werkwijze is. 

Uitwisselen van informatie

Voor de CCD is het belangrijk om voorstellen te krijgen voor verbeteringen van werkwijzen en procedures. Vooral van personen en organisaties die met dierproeven te maken hebben. Zo krijgt ze een helder beeld of de Wod precies en efficiënt wordt toegepast. Het gebruikersplatform is een gestructureerd overleg tussen koepels van gebruikers en de CCD. Het uitwisselen van informatie gebeurt tijdens dit overleg. 

Deelnemers gebruikersplatform

In het gebruikersplatform zitten de volgende organisaties:

Verslagen gebruikersplatform

Alle verslagen van het overleg met het gebruikersplatform van de CCD vindt u bovenaan de pagina onder Documenten. Dit overleg is twee tot drie keer per jaar.

Ketenoverleg

Het Gebruikersplatform zal vanaf 2024 doorgroeien in een regulier Ketenoverleg. De laatste bijeenkomst van het Gebruikersplatform in haar huidige vorm heeft in november 2023 plaatsgevonden.