Toelichting invullen formulieren aanvraag projectvergunning dierproef

Deze toelichting geeft aan hoe u de 3 onderdelen van de aanvraag voor een projectvergunning moet invullen:

  1. Aanvraag projectvergunning dierproeven : invullen administratieve gegevens;
  2. Niet-technische samenvatting: projectomschrijving voor algemeen publiek;
  3. Projectvoorstel: beschrijving project.