Niet-technische samenvattingen (NTS) 2021 gepubliceerd

Van elke projectvergunning die de CCD goedkeurt, wordt een niet-technische samenvatting (NTS) gepubliceerd. Dit is een publiekssamenvatting. Het doel hiervan is om informatie te geven over projecten waarvoor een vergunning is verleend. Een uitgebreidere uitleg over de NTS vindt u hier.  
 

De CCD is in 2014 opgericht. De samenvattingen zijn van 2014 tot en met 2020 op de website van de CCD geplaatst.

Vanaf 2021 worden de samenvattingen van Nederlandse projectvergunningen niet meer gepubliceerd op de CCD website. Deze worden namelijk nu geplaatst op de website van de EU. Daar staan ook de NTS’en van andere EU-landen. In deze lijst staan inmiddels ruim 50 publiekssamenvattingen van vergunningen die in Nederland zijn afgegeven.

De samenvattingen op deze website hebben een Europees volgnummer. Dit nummer verschilt van de nationale NTS-nummers. Meer informatie over de NTS op de Europese website vindt u hier.