Het verlengen van de tijdsperiode voor een langer gebruik van uitgegeven projectvergunning stopt per 1 oktober

Het kabinet heeft in maart 2020 maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus in te dammen. Deze maatregelen hebben gevolgen gehad voor de voortgang van veel onderzoeksprojecten. Vanaf april dit jaar heeft de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) vergunninghouders van proefdierlaboratoria de mogelijkheid geboden om verlenging aan te vragen voor uitgegeven projectvergunningen, indien er door de coronamaatregelen van de overheid nadelige gevolgen optreden voor het dierenwelzijn en/of het behalen van de projectdoelstellingen.

Voor projecten waarvan duidelijk is aangetoond dat dierenwelzijn of het behalen van de doelstellingen in het geding zijn gekomen door de coronamaatregelen, heeft de CCD een verlenging afgegeven. Tot nu toe is dat voor ruim 100 vergunningen het geval.

Onderzoeksinstellingen hebben de afgelopen maanden net als andere sectoren hun werk weer gecontroleerd opgestart en/of aangepast op de huidige coronamaatregelen. Hoewel de huidige praktijk nog niet ‘normaal’ is, gaat de CCD ervan uit dat het voor individuele onderzoeken inmiddels duidelijk is of er sprake is van acute nood waarvoor de tijdelijke regeling is aangeboden.

De CCD is van mening dat instellingen nu ruim de tijd hebben gehad om een aanvraag voor verlenging in te dienen voor de projecten waarvan duidelijk is dat de coronamaatregelen negatieve gevolgen hebben voor het dierenwelzijn en/of het behalen van de doelstellingen in het project. De CCD heeft daarom besloten de regeling met ingang van 1 oktober 2020 stop te zetten.

Vergunninghouders kunnen tot en met 30 september 2020 nog een verlenging aanvragen.

De CCD begrijpt dat niet altijd precies kan worden ingeschat welke tijdsperiode van verlenging noodzakelijk is. In deze gevallen is een ruimere inschatting van tijdperiode mogelijk, mits goed onderbouwd in relatie tot de huidige coronamaatregelen.

Zie voor meer informatie over het aanvragen van de verlenging en de voorwaarden het nieuwsbericht van de CCD van 10 april 2020.