Misbruik van recht

De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) vindt transparantie over de vergunningverlening van dierproeven belangrijk. We geven zo veel mogelijk duidelijkheid over onder meer de onderzoeksopzet in de Niet-Technische Samenvattingen (NTS) van vergunningen. Deze NTS-en zijn verplicht en publiceren we op onze website.Soms wordt de CCD gevraagd meer informatie openbaar te maken naar aanleiding van Wob-verzoeken. Binnen het kader van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) beoordeelt  de CCD deze Wob-verzoeken. De CCD maakt daarin telkens een zorgvuldige afweging omdat niet alles openbaar gemaakt kan worden. Details van de onderzoeksopzet en persoonsgegevens van onderzoekers kunnen met het oog op concurrentiegevoeligheid en om veiligheidsredenen bijvoorbeeld niet door de CCD worden gepubliceerd.
Recentelijk heeft de CCD naar aanleiding van talrijke Wob-verzoeken (en bezwaar- en  beroepsschriften) van dezelfde indiener geoordeeld dat er sprake is van misbruik van recht. Het is de eerste keer dat misbruik van recht bij de CCD heeft geleid tot het niet openbaar maken van stukken. Lees het besluit W17-20 en W17-22.