WOB-besluit W17-20 en W17-21

Het Wob-besluit W17-20 en W17-21 heeft betrekking op het verzoek om openbaarmaking van documenten aangaande vergunningaanvragen voor het verrichten van dierproeven van een specifieke instelling.