Nieuwe formulieren voor aanvraag beoordeling achteraf

In de Wet op de dierproeven (Wod) is vastgelegd dat specifieke type projecten aan een beoordeling achteraf moeten worden onderworpen. Het gaat met name over projecten waarbij dieren ernstig ongerief ondergaan en/of niet-humane primaten worden gebruikt. Indien de CCD het noodzakelijk acht, kan zij ook andere type projecten aan een beoordeling achteraf onderwerpen.

Aan het begin van 2018 heeft de CCD input gevraagd op de conceptformulieren voor de beoordeling achteraf en de bijbehorende toelichting. Er zijn reacties binnengekomen van koepelorganisaties, IvD’s en DECs. De formulieren en de toelichting zijn naar aanleiding van de binnengekomen reacties aangepast en vastgesteld. Ook is er een formulier opgesteld voor aanvulling van de niet-technische samenvatting.

Het formulier Beoordeling achteraf met bijbehorende toelichting en het formulier voor aanvulling van de NTS zijn vanaf nu beschikbaar voor gebruik.

Er is ook een Engelse versie van de toelichting bij het Engelstalige formulier  beschikbaar.