Toelichting formulieren beoordeling achteraf

In deze toelichting wordt puntsgewijs ingegaan op elk van de twee onderdelen van de beoordeling achteraf: het formulier Beoordeling achteraf, en de Aanvulling niet-technische samenvatting beoordeling achteraf (voor het publiek).