Jaarverslag CCD 2016 nu on-line

Het jaarverslag van de CCD over 2016 is op 15 maart naar de staatssecretaris van Economische Zaken en de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.  In het jaarverslag wordt weergegeven hoe de CCD invulling heeft gegeven aan haar rol rond de wetgeving en de uitvoering rond vergunningverlening voor dierproeven. In het jaarverslag staan kengetallen die de CCD als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) verplicht is om openbaar te maken. Naast deze kengetallen staat in het verslag meer algemene informatie over het functioneren en de resultaten van de CCD.

Voorkant Jaarverslag CCD 2016