Het CCD Jaarplan voor 2018 is vastgesteld

Het jaarplan van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) voor het jaar 2018 is definitief vastgesteld. Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten en financiële kaders.

De CCD heeft in het jaarplan een aantal speerpunten gedefinieerd op het gebied van:

  1. procesverbetering
  2. beter ontsluiten en benutten 3V kennis
  3. inhoudelijke speerpunten voor 2018
  4. evaluatie van de werking van de Wet op de dierproeven (Wod)
  5. communicatie
  6. personeel en organisatie
  7. juridische zaken
  8. financiën