Eerste niet-technische samenvattingen gepubliceerd

De eerste twee projectvergunningen dierproeven zijn in maart 2015 door de CCD verleend. De niet-technische samenvattingen (NTS) van deze projecten zijn te vinden op deze website.

Het ene project betreft langjarig fundamenteel onderzoek met muizen om nieuwe inzichten in de werking van stamcellen te krijgen. Die inzichten kunnen gebruikt worden om nieuwe therapieën te ontwikkelen voor kanker en orgaantransplantatie. Ook kan meer inzicht in de werking van stamcellen leiden tot de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven. (NTS 20151)

Het andere project is gericht op onderzoek met kippen en richt zich op de mogelijkheid om kippen te fokken die een hogere natuurlijke weerstand hebben tegen infecties. Daardoor kan het gebruik van antibiotica in de pluimveehouderij sterk verminderd worden.  Het project gaat ruim één jaar duren. (NTS 201521)