De Dierexperimentencommissies (DEC's) adviseren de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) over aangevraagde vergunningen voor projecten met dierproeven. Voor de CCD is dit advies zwaarwegend bij de uiteindelijke beslissing of een vergunning al dan niet wordt verleend. Hier vindt u informatie over de erkenning van de DEC's, hoe het DEC-advies tot stand komt en hoe de DEC's en de CCD met elkaar communiceren.