Over de CCD

Over de CCD

Wij besluiten of instellingen een vergunning voor dierproeven krijgen. We zijn een zelfstandig bestuursorgaan en mogen als enige in Nederland deze vergunningen verlenen. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) benoemt de leden in de commissie.

Commissie 2023