Instantie voor Dierenwelzijn (IvD)

Elke fokker, leverancier en gebruiker van proefdieren moet een Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) instellen. Er geldt een uitzondering voor kleinschalige vergunninghouders. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of u de regels naleeft.

Taken IvD

De IvD ziet toe op het welzijn van dieren en adviseert personeel onder meer over:

  • mogelijkheden verminderen gebruik proefdieren;
  • huisvesting, verzorging en bevorderen welzijn dieren;
  • controle en rapportage over de resultaten van projecten.

Alle taken van de IvD zijn vastgelegd in de Wet op de dierproeven (Wod).

NVWA controleert naleven regels

De NVWA controleert tijdens de dierproeven of instellingen en medewerkers de regels naleven. Bijvoorbeeld of ze de dieren goed verzorgen en of onderzoekers en dierenverzorgers de juiste opleiding hebben.

Lees verder over de eisen voor dierproeven op de website van de NVWA.