Woo-verzoek W24-01

In een Woo-besluit staat het besluit op een verzoek om informatie openbaar te maken. Woo-verzoek W24-01 heeft betrekking op de vergunningaanvraag bekend onder nummer AVD202317174 (transgenerationele stress), inhoudende de aanvraag en de bijlagen bij het projectvoorstel, het advies van de dierenexperimentencommissie, het besluit van de CCD en alle communicatie tussen de aanvrager en de CCD. Het besluit is op 29 mei 2024 genomen.