Wob-besluit W20-01

Het Wob-besluit W20-01 heeft betrekking op het verzoek om openbaarmaking van documenten aangaande vergunningaanvragen voor het verrichten van dierproeven van een specifieke instelling.