NTS 20198384 Het verkrijgen van bloed van niet-humane primaten voor ln vitro onderzoek ten behoeve van het voorkomen of genezen van ernstige en levensbedreigende infectieziekten