Verslag vergadering 8 november 2019

Hier vindt u het verslag van de vergadering van de Centrale Commissie Dierproeven van 8 november 2019.