Verslag vergadering 3 augustus 2018

Hier vindt u het verslag van de vergadering van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) van 3 augustus 2018.