Verslag vergadering 1 juni 2018

Hier vindt u het verslag van de vergadering van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) van 1 juni 2018.