Vergadering 17 februari 2017

Hier vindt u het verslag van de vergadering van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) van 17 februari 2017.