Vergadering 9 december 2016

Hier vindt u het verslag van de vergadering van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) van 9 december 2016.