Vergadering 6 januari 2017

Hier vindt u het verslag van de vergadering van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) van 6 januari 2017.