Vergadering 1 april 2016

Hier vindt u het verslag van de vergadering van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) van 1 april 2016.