Vergadering 8 januari 2016

Hier vindt u het verslag van de vergadering van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) van 8 januari 2016.