Vergadering 19 december 2014

Hier vindt u het verslag van de vergadering van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) van 19 december 2014.