Terugkoppeling reacties uitvoeringsbeleid veehouderij

Op 9 mei 2019 is het conceptdocument Uitvoeringsbeleid CCD aanvragen t.b.v. veehouderij op de website van de CCD geplaatst en is iedereen die betrokken is bij het aanvragen van projectvergunningen in de gelegenheid gesteld daarop te
reageren. Er zijn vijf reacties binnengekomen van IvD’s, individuen die werkzaam zijn bij een instellingsvergunninghouder en een dierenwelzijnsorganisatie. Het document is naar aanleiding van de binnengekomen reacties aangepast en door de CCD vastgesteld. In onderstaand document worden gestelde vragen beantwoord en wordt aangegeven op welke wijze de CCD het document heeft aangepast.