Aanpassingen in toelichting projectvergunningsaanvragen

De formulieren voor de aanvraag van een projectvergunning worden niet gewijzigd naar aanleiding van het nieuwe uitvoeringsbeleid van de CCD voor aanvragen t.b.v. veehouderij. Wel zal de toelichting op de formulieren worden aangepast om te faciliteren dat de aanvrager alle benodigde informatie over decontext en belanghebbenden goed in beeld brengt. Aanpassingen in de toelichting zijn in rood weergegeven (bestaande tekst is in grijs weergegeven) in onderstaand document.