Handreiking dierproeven met wilde dieren in hun biotoop januari 2019

Deze handreiking ‘dierproeven met wilde dieren in hun biotoop’ is opgesteld door een werkgroep met een brede vertegenwoordiging uit het betrokken proefdierkundig werkveld. De CCD heeft bij deze handreiking een aanvullende notitie opgesteld waarin de richtlijnen voor het aanvragen van een projectvergunning verder zijn geduid.

Een eerdere concept is vorig jaar gepubliceerd met de vraag aan het veld om input te leveren. Deze input is door de werkgroep verwerkt en heeft deze finale versie opgeleverd. De CCD onderschrijft de aanbevelingen zoals opgenomen in deze finale versie.

Deze handreiking is gemaakt door een brede vertegenwoordiging van het proefdierkundig werkveld in een werkgroep, en vormt een aanvulling op de handreiking Herziene Wet op de dierproeven: Wanneer is er sprake van een dierproef in de zin van de Wet?