Format DEC-advies bij beoordeling achteraf

Dierexperimentencommissies (DEC's) beoordelen of een dierproef ethisch verantwoord is. Daarover geven zij advies aan Centrale Commissie Dierproeven (CCD). DEC’s moeten voor hun advies het DEC-adviesformat gebruiken.

Bij advisering over projecten met beoordeling achteraf gebruikt de DEC bijgaand formulier. Het gaat dan met name over projecten waarbij dieren ernstig ongerief ondergaan en/of niet-humane primaten worden gebruikt. Indien de CCD het noodzakelijk acht, kan zij ook andere type projecten aan een beoordeling achteraf onderwerpen.