Handreiking Invulling definitie project

Een aanvraag voor een projectvergunning voor dierproeven helder en navolgbaar opstellen. Daarmee helpt deze handreiking voor onderzoekers, Instanties voor Dierenwelzijn (IvD’s) en Dierexperimentencomissie (DEC’s).