Handreiking Invulling definitie project

Wilt u een aanvraag voor een projectvergunning doen? Maar weet u niet of deze binnen de richtlijnen voor de grenzen van een project vallen? De CCD heeft hiervoor een handreiking invulling definitie project opgesteld. Hiermee kunt u projectaanvragen duidelijk bepalen. Deze handreiking is bedoeld voor onderzoekers, Instanties voor Dierenwelzijn (IVD’s) en Dierexperimentencommissies (DEC’s).

De CCD heeft de handreiking aangepast:

  • Er zijn aanpassingen in de tekst gemaakt.
  • De nummering van de voorbeelden is veranderd. De voorbeelden sluiten nu logisch op elkaar aan.

De Nederlandse vereniging van dierexperimentencommissies (NVDEC) en het gebruikersplatform zijn akkoord met de aanpassingen.