Handreiking genereren, fokken, genotyperen, monitoren en huisvesten van genetisch gewijzigde dieren

Het ‘working document on genetically altered animals’ uit 2013 is een consensus document ter ondersteuning van de interpretatie van de Europese Richtlijn. Dit document omvat een definitie van een genetisch gemodificeerd dier, gaat in op de vraag wanneer het genereren, fokken en monitoren van genetisch gemodificeerde dieren vergunningplichtig zou zijn en wanneer er sprake is van een aangetast fenotype. Het betreft een aanbeveling en heeft dientengevolge geen wettelijke status. In overleg met de Centrale Commissie Dierproeven (CCD), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het ministerie van Economische Zaken (EZ) is besloten dat Nederland op punten zal afwijken van het consensus document.