Werkwijze CCD

Hier vindt u een beschrijving van de werkwijze van de CCD en welke aspecten betrokken worden bij de beoordeling van een projectvergunningaanvraag. Daarnaast staat in een schema beeldend uitgelegd hoe het verloop van een aanvraag voor een projectvergunning dierproeven is.