Handreiking genetisch gewijzigde dieren aangepast

Eind 2022 hebben we een herziene versie van de handreiking “genetisch gewijzigde dieren” gepubliceerd. Dit was naar aanleiding van het door de EU uitgebrachte consensus document over dit onderwerp. De afgelopen periode hebben wij gemerkt dat de handreiking op een aantal punten niet in lijn is met het Europees beleid, of teveel ruimte overlaat voor interpretatie. Daarom hebben we de handreiking aangepast. Ook hebben we ter verduidelijking het EU consensus document als bijlage toegevoegd.

Wat is er aangepast?

Vergunningplicht bij lijnen met ongerief bij homozygoten

In het EU consensus document staat dat een lijn vergunningplichtig is wanneer het ongerief alleen optreedt bij homozygote dieren. Dit geldt ook als gebruik gemaakt wordt van een fokstrategie waarbij heterozygote dieren met wildtype gekruist worden zodat er geen homozygote dieren ontstaan. Dit stond niet duidelijk in de handreiking. Deze informatie hebben we toegevoegd.

Rederivatie van genetisch gewijzigde lijnen

Volgens het EU consensus document is rederivatie vergunningplichtig wanneer dit een wetenschappelijk doel heeft. Bijvoorbeeld wanneer de immuunreacties kunnen worden beïnvloed door de aanwezige ziekteverwekker(s), maar de gezondheid van de dieren niet in het gedrang komt. Rederivatie is niet vergunningplichtig wanneer dit wordt uitgevoerd met het oog op dierenwelzijn. Zoals bij het Murine Hepatitis Virus (MHV), waar de dieren ziek van kunnen worden. 

In de handreiking stond alleen dat rederivatie vergunningplichtig is als dit een wetenschappelijk doel heeft en niet vergunningplichtig wanneer het om bedrijfsvoering gaat. Deze tekst liet teveel ruimte over voor interpretatie. We hebben voorbeelden toegevoegd aan de handreiking en de term ‘bedrijfsvoering’ verwijderd. 

Cryopreservatie

In het EU consensus document staat dat cryopreservatie niet vergunningplichtig is wanneer ingevroren sperma van gedode dieren wordt gebruikt. Het is wel vergunningplichtig wanneer levende dieren worden gebruikt. In de handreiking kwam dit niet duidelijk terug. Dit is aangepast.

Geef wijzigingen in uw vergunning aan ons door

Is het nodig uw vergunning aan te passen door de wijzigingen in de handreiking? Dan geeft u dit aan ons door. Op Aanpassen vergunning (melding of wijziging) leest u hoe u dat doet. Wij vragen advies aan de DEC en beoordelen uw aanvraag.

We kunnen uw aanvraag gerichter beoordelen als het alleen gaat om een wijziging als gevolg van de aanpassingen in de handreiking. U vult hiervoor in het aanvraagformulier projectvergunning bij sectie 2.1 deze zin in: ‘Aanpassing vergunning ten gevolge van gewijzigd uitvoeringsbeleid genetisch gewijzigde dieren per 2024.’ Zo herkennen wij de wijziging direct.

Leges

U heeft net als vorig jaar een half jaar de tijd om uw project kosteloos te wijzigen door deze aanpassingen. Dit jaar geldt dat van 1 mei tot en met 31 oktober 2024. Het is belangrijk dat u de zin ‘Aanpassing vergunning ten gevolge van gewijzigd uitvoeringsbeleid genetisch gewijzigde dieren per 2024.’ gebruikt. Wilt u in dezelfde aanvraag ook andere wijzigingen doorgeven aan ons? Dan betaalt u het standaard bedrag.