Evaluatie: Nederlands Word-format voor niet-technische samenvatting (NTS)

Bij een vergunningsaanvraag stuurt u een NTS in met een Excel-bestand. Eind 2021 ontwikkelden we een Engels Word-document als hulpmiddel. Samen met een aantal instellingen hebben we nu de werkbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van dit document geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat een Nederlandse versie de voorkeur heeft.

Alleen Nederlandse versie

Uit de evaluatie blijkt dat meerdere instanties liever werken met een Nederlandse Word-versie tijdens de vergunningsaanvraag. NTS-en moeten in het Nederlands gemaakt worden. De Nederlandse versie voorkomt de fout dat een NTS in het Engels wordt opgesteld. Daarom hebben wij besloten om alleen met de Nederlandse versie verder te gaan. De aangepaste versie van dit document staat in het zip-bestand. Hier staan ook de andere aanvraagdocumenten en de uitleg over het proces.

Aanvraag vergunning verandert niet

Heeft u uw aanvraag uitgewerkt in Word? Aan het einde van het beoordeelproces kopieert u de informatie naar het Brusselse Excel-bestand. U krijgt hiervoor een bericht van het ondersteunend bureau van de CCD. U kunt ook meteen de aanvraag in het Brusselse Excel-format maken. Deze werkwijze verandert niet.